Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Trở thành một nhà sản xuất giấy đẳng cấp thế giới và dẫn đầu thị trường bằng cách cung cấp các sản phẩm có chất lượng luôn đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của khách hàng/To be a world-class paper products manfacturer and market leader by providing quality products which consistently satisfy the needs and expectations of customers