Khăn rút Cutie – Loại Lớn

 

  • Tên sản phẩm: Khăn rút Cutie – Loại Lớn
  • Mã sản phẩm: TW1503
  • Thành phần: 100% bột giấy
  • Kích thước: 190 mm x 100 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 16 gsm (+/-1 gsm)
  • Đóng gói: Loại lớn, 10 gói/ lốc
  • Quy cách: