Khăn rút Premier – Loại lớn

 

 

  • Tên sản phẩm: Khăn rút Premier – Loại lớn
  • Mã sản phẩm: SPT1806
  • Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất
  • Kích thước: 95 mm x 190 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 16 gsm (+/-2 gsm)
  • Đóng gói: Loại lớn, 10 gói/ lốc
  • Quy cách: