Khăn ăn Cutie Budget 100 tờ

  • Tên sản phẩm: Khăn ăn Cutie Budget 100 tờ
  • Mã sản phẩm: SV2002
  • Thành phần: Bột giấy
  • Kích thước: 330 mm x 330 mm.
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 18 g/m² (± 2 g/m² )
  • Đóng gói: 100 tờ/gói x 40 gói/thùng
  • Quy cách: .