GVS Vinaroll Không lõi 10 cuộn

 

  • Tên sản phẩm: GVS Vinaroll Không lõi 10 cuộn
  • Mã sản phẩm: TR2002
  • Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất
  • Kích thước:
  • Số lớp: 3 lớp
  • Định lượng: 14 g/m² (±1 g/m² )
  • Đóng gói: 10 cuộn/ bịch x 12 bịch/ bành
  • Quy cách: