GVS Premier cầu vồng

  • Tên sản phẩm: GVS Premier cầu vồng
  • Mã sản phẩm: TR1504
  • Thành phần: 100% bột giấy.
  • Kích thước: 100 mm x 95 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 18 gsm (+/-1 gsm)
  • Đóng gói: 10 cuộn x 2 lớp
  • Quy cách: 10 cuộn/bịch x 6 bịch/bành