GVS Premier Deluxe

 

 

  • Tên sản phẩm: GVS Premier Deluxe
  • Mã sản phẩm: TR1506
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất cao cấp
  • Kích thước: 100mm x 100mm.
  • Số lớp: 3 lớp
  • Định lượng: 14 ± 1gsm.
  • Đóng gói: 10 cuộn x 3 lớp
  • Quy cách: 10 cuộn/bịch x 6 bịch/bành