Giá Trị Cốt Lõi

—Giá trị cốt lõi/Values (*continue…)

 • Sự tin tưởng là chúng ta chấp nhận những giá trị của con người về sự thật, hành vi đúng đắn, bình an, từ bi và tình yêu/BELIEVING IN GOD ie we embrace the human values of truth, right conduct, peace, compassion and love.
 • Khả năng lãnh đạo nghĩa là chúng tôi truyền cảm hứng cho tầm nhìn của công ty và làm việc theo nhóm, sự tham gia thực tiễn, cải tiến liên tục, và sự hiểu biết sâu sắc/LEADERSHIP ie we inspire corporate vision and team work, hands-on involvement, continuous improvement, and in-depth understanding
 • CHÍNH TRỰC nghĩa là trung thực, chân thành công bằng và chính đáng/INTEGRITY ie honest, sincere, fair and just
 • NIỀM ĐAM MÊ nghĩa là chúng tôi nhiệt tình và am hiểu trong việc theo đuổi kinh doanh và luôn luôn là lúc tốt nhất của chúng tôi /PASSION ie we are enthusiastic and knowledgeable in out business pursuit and always be at our best
 • SỰ TIN TƯỞNG Tức là chúng ta cùng tin tưởng lẫn nhau trong việc cung cấp tốt nhất/ TRUST ie we mutually believe each other in delivering their best/
 • HƯỚNG TỚI KHÁCH HÀNG tức là đánh giá cao và biết ơn đối với khách hàng của chúng tôi. Hãy chủ động và phản ứng với phản hồi của khách hàng, nhận xét về tài liệu tham khảo và cải tiến liên tục. CUSTOMER FOCUS ie appreciate and be grateful towards our customers. Be proactive and responsive to customer feedback, comments for references and continuous improvement.
 • CHĂM SÓC nghĩa là chúng tôi quan tâm đến phúc lợi của nhân viên, xã hội và môi trường/ CARING ie we care about employee’s welfare, the society and the environment
 • QUYỀN LÀM CHỦ nghĩa là chúng tôi nhận thấy mỗi cá nhân trong tổ chức là các bên liên quan của công ty, sự nhấn mạnh về quyền sở hữu làm cho mọi người có giá trị và Tài sản của công ty giống như tài sản của riêng họ/ OWNERSHIP ie we recognise each individual in the organisation as company stakeholders, emphasis on ownership leads everyone to value and treasure company assets like their own.

♥ ♥ ♥Have a heart , learn, progress and serve ♥♥♥

 • Have a heart – Một trái tim : toàn thể các nhân viên luôn đồng sức đồng lòng để góp phần thúc đẩy sự phát triển vững bền của NTPM  với một trách nhiệm xã hội cao,luôn tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng và an toàn đến với người tiêu dùng. NTPM  cũng luôn hướng tới các hoạt động an sinh , thiện nguyện xã hội, gắn kết toàn thể các nhân viên thành một khối vững mạnh.
 • Learn – Học hỏi : toàn thể NTPM luôn thường trực một tinh thần ham học hỏi không ngừng, đẩy mạnh tiên tiến về công nghệ, tăng gia sản xuất góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận.
 • Progress – Sự phát triển : ngày càng đi lên và trở thành một trong những công ty giấy hàng đầu là mục tiêu mà NTPM hướng tới.
 • Serve – Phục vụ : đội ngũ NTPM luôn sẵn sàng hỗ trợ khi khách hàng cần, với thái độ phục vụ ân cần và niềm nở, bộ phận sale cũng như khối nhân viên văn phòng sẽ tư vấn nhiệt tình về sản phẩm và các vấn đề liên quan.