Cutie, Premier Vinaroll đạt top 20 sản phẩm Vàng 2019

CHƯƠNG TRÌNH DOANH NGHIỆP HÀNG VIỆT TỐT VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG VÀNG VIỆT NAM NĂM 2019

  • Ngày 31/3/2019: NTPM đã đạt hai chứng nhận Thương hiệu vàng Việt Nam 2019 và chứng nhận CUTIE, PREMIER CUTIE đạt sản phẩm vàng vì người tiêu dùng 2019.
  • Chương trình được tổ chức nhằm lựa chọn ra những thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo, uy tín chất lượng đối với người tiêu dùng của doanh nghiệp sản xuất trên cả nước. Qua đó giúp người tiêu dùng nhận biết được các sản phẩm, dịch vụ đạt chất lượng tốt phù hợp với nhu cầu và sức khỏe của người Việt. Đồng thời đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp có thể quảng bá hình ảnh của công ty, sản phẩm, dịch vụ đến người tiêu dùng trên cả nước nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, kinh doanh .