Khăn rút Premier – Loại Nhỏ

 

 

 

  • Tên sản phẩm: Khăn rút Premier – Loại Nhỏ
  • Mã sản phẩm: SPT1805
  • Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất
  • Kích thước: 95 mm x 190 mm
  • Số lớp: 2 Lớp
  • Định lượng: 16 g/m2 (+/-2 g/m2)
  • Đóng gói: Loại nhỏ, 10 gói/ lốc
  • Quy cách: