Khăn rút Cutie Lớn

  • Tên sản phẩm: Khăn rút Cutie Lớn
  • Mã sản phẩm: TW1503
  • Thành phần: 100% bột giấy
  • Kích thước: 190 x 100 mm (+/- 5 mm)
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 16gsm+/-1
  • Đóng gói:
  • Quy cách: Loại lớn, 10 gói/ lốc

SẢN PHẨM KHÁC