Khăn rút Cutie Budget

  • Tên sản phẩm: Khăn rút Cutie Budget
  • Mã sản phẩm: TW1501
  • Thành phần: bột giấy
  • Kích thước: 190mm x 100mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 13 ± 2gsm
  • Đóng gói: 100 tờ x 2 lớp
  • Quy cách: 100 tờ x 60 gói/thùng