Khăn giấy lụa Tết Premier Vinatissue

 

  • Tên sản phẩm: Khăn giấy lụa Tết Premier Vinatissue
  • Mã sản phẩm: BT1802
  • Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất
  • Kích thước: 190 mm x 195 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 13 g/m² (± 2 g/m² )
  • Đóng gói: 100 tờ/hộp x 3 hộp/lốc x 20 lốc/carton
  • Quy cách: