Hộp khăn giấy lụa Vinatissue 180 tờ

BT1702 Khăn giấy lụa Premier 180 tờ/hộp, 4 hộp/Bịch, 40 hộp/Thùng

 

  • Tên sản phẩm: Hộp khăn giấy lụa Vinatissue 180 tờ
  • Mã sản phẩm:
  • Thành phần:
  • Kích thước:
  • Số lớp:
  • Định lượng:
  • Đóng gói:
  • Quy cách:

SẢN PHẨM KHÁC