KHĂN GIẤY BẾP VINAROLL

  • Tên sản phẩm: KHĂN GIẤY BẾP VINAROLL
  • Mã sản phẩm: KT 1701
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất
  • Kích thước: 226 x 229mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 21 gsm
  • Đóng gói: 2 cuộn/bịch,
  • Quy cách: 10 bich/Bành

SẢN PHẨM KHÁC