KHĂN GIẤY BẾP VINAROLL

  • Tên sản phẩm: KHĂN GIẤY BẾP VINAROLL
  • Mã sản phẩm: KT 1701
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất
  • Kích thước: 226 mm x 229 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 21 g/m² (± 1 g/m² )
  • Đóng gói: 2 cuộn/ gói x 10 gói/ bành
  • Quy cách: