Khăn ăn Premier Vinatissue 100 Tờ

 

  • Tên sản phẩm: Khăn ăn Premier Vinatissue 100 Tờ
  • Mã sản phẩm: SV1903
  • Thành phần: 100% Bột giấy nguyên thủy
  • Kích thước: 330mm x 330mm
  • Số lớp: 1 lớp
  • Định lượng: 18 g/m² (±1g/m² )
  • Đóng gói: 100 tờ/ gói x 40 gói/carton
  • Quy cách: .