GVS Premier Vinaroll Tulip

 

  • Tên sản phẩm: GVS Premier Vinaroll Tulip
  • Mã sản phẩm: TR1806
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất
  • Kích thước: 100 mm x 90 mm
  • Số lớp: 3 Lớp
  • Định lượng: 14 ± 1 gsm
  • Đóng gói: 10 cuộn x 3 lớp
  • Quy cách: 10 cuộn/ bịch x 10 bịch/ bành