GVS Premier Deluxe Không Lõi

  • Tên sản phẩm: GVS Premier Deluxe Không Lõi
  • Mã sản phẩm: TR2104
  • Thành phần: Giấy nguyên chất
  • Kích thước: 100 mm x 100 mm.
  • Số lớp: 3
  • Định lượng: 14 g/m2
  • Đóng gói: 10 cuộn/bịch x 6 bịch/bành.
  • Quy cách: