GVS Jumbo cuộn Premier Vinaroll 600g nguyên chất

 

  • Tên sản phẩm: GVS Jumbo cuộn Premier Vinaroll 600g nguyên chất
  • Mã sản phẩm: JRT1804
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất
  • Kích thước: 90 mm x 260 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 18 gsm (+/-1 gsm)
  • Đóng gói: 600g/ cuộn x 1 cuộn/ gói x 10 gói/ bành
  • Quy cách: