GVS Jumbo cuộn Cutie 700g

 

  • Tên sản phẩm: GVS Jumbo cuộn Cutie 700g
  • Mã sản phẩm: JRT1806
  • Thành phần: 100% Bột giấy
  • Kích thước: 90 mm x 260 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 17 gsm (+/-1 gsm)
  • Đóng gói: 700g/ cuộn x 1 cuộn/gói x 10 gói/ bành
  • Quy cách: