GVS Deluxe đóng cặp

 

  • Tên sản phẩm: GVS Deluxe đóng cặp
  • Mã sản phẩm: TR1703
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất
  • Kích thước: 95 mm x 100 mm
  • Số lớp: 3 Lớp
  • Định lượng: 13 gsm (+/-2 gsm)
  • Đóng gói: 2 cuộn/gói
  • Quy cách: 2 cuộn/gói x 5 gói/bịch x 6 bịch/bành