GVS Deluxe đóng cặp

 GVS Premier Deluxe 3 lớp x 2 cuộn/cặp

  • Tên sản phẩm: GVS Deluxe đóng cặp
  • Mã sản phẩm: TR1703
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất
  • Kích thước: 100 x 100 mm
  • Số lớp: 3 Lớp
  • Định lượng: 14+/- 1 gsm
  • Đóng gói: 2 cuộn/bịch,
  • Quy cách: 10 cuộn / bịch, 6 bịch/ Bành

SẢN PHẨM KHÁC