GVS Cutie 500g Có Lõi

  • Tên sản phẩm: GVS Cutie 500g Có Lõi
  • Mã sản phẩm: TR2001
  • Thành phần: 100% bột giấy
  • Kích thước: 85 mm x 100 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 17gsm (+/-1 gsm)
  • Đóng gói: 10 cuộn x 2 lớp
  • Quy cách: 50 gram/ cuộn có lõi x 10 cuộn/ bịch x 12 bịch/ bành