Giấy vệ sinh Premier Vinaroll

.

  • Tên sản phẩm: Giấy vệ sinh Premier Vinaroll
  • Mã sản phẩm: TR1805
  • Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất
  • Kích thước: 90 mm x 100 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 14gsm +/-2
  • Đóng gói: 12 cuộn x 2 lớp
  • Quy cách: 12 cuộn/bịch x 8 bịch/ bành