Giấy lụa hộp Premier 180 tờ – lốc 5

 

  • Tên sản phẩm: Giấy lụa hộp Premier 180 tờ – lốc 5
  • Mã sản phẩm: BT2001
  • Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất.
  • Kích thước: 190 mm x 195 mm
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 13 gsm (+/- 2 gsm)
  • Đóng gói: 180 tờ/hộp x 5 hộp/lốc x 10 lốc/thùng
  • Quy cách: