Cutie Đỏ

TR1701
Giấy vệ sinh Cutie ĐỎ cặp
2 cuộn/cặp, 5 cặp/bịch, 12 bịch/bành

  • Tên sản phẩm: Cutie Đỏ
  • Mã sản phẩm:
  • Thành phần: 100% bột giấy.
  • Kích thước: 95mm x 100mm.
  • Số lớp: 2 lớp
  • Định lượng: 34 ± 2gsm.
  • Đóng gói: 2 cuộn/cặp x 5 cặp/bịch x 2 lớp, 210 mét, 2100 tờ.
  • Quy cách: 210 m x 2 cuộn/cặp x 5 cặp/bịch x 6 bịch/bành.