Cutie 700 gram

JRT1501
Jumbo cuộn Cutie 700 gram
10 cuộn/1 Bành

  • Tên sản phẩm: Cutie 700 gram
  • Mã sản phẩm: JRT1501
  • Thành phần: 100% bột giấy
  • Kích thước: 90mm x 260mm
  • Số lớp: 2
  • Định lượng: 17 ± 2gsm.
  • Đóng gói: 700gram/cuộn
  • Quy cách: 700gram x 10 cuộn/bịch