Cutie 700 gram (nguyên chất)

  • Tên sản phẩm: Cutie 700 gram (nguyên chất)
  • Mã sản phẩm: JRT1502
  • Thành phần: bột giấy nguyên chất.
  • Kích thước: 90mm x 260mm
  • Số lớp: 2
  • Định lượng: 17 ± 2gsm.
  • Đóng gói: 700gram/cuộn
  • Quy cách: 700 gram x 10 cuộn/bịch