• GVS Jumbo cuộn Cutie 700g

    JumboVinaRoll, JumboCutie được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của NTPM. Jumbo Cuộn NTPM An toàn – vệ sinh – Tiện lợi – Đa chức năng. Với sự tiện lợi, tính tiết kiệm

  • GVS Jumbo cuộn Premier Vinaroll 700g

    Jumbo cuộn Premier Vinaroll 700g nguyên chất …………………………………..– JumboVinaRoll, JumboCutie được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của NTPM. – Jumbo Cuộn NTPM An toàn – vệ sinh – Tiện lợi – Đa chức

  • GVS Jumbo cuộn Premier Vinaroll 600g nguyên chất

    GVS Jumbo cuộn Premier Vinaroll 600g nguyên chất…………………………………..– JumboVinaRoll được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của NTPM. – Jumbo Cuộn NTPM An toàn – vệ sinh – Tiện lợi – Đa