CHỨNG NHẬN & GIẢI THƯỞNG

  • Chứng nhận ISO, FSC

    Đạt chứng nhận ISO 9001:  là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ

  • Top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam

    – Sáng ngày 06/01/2019, Công Ty giấy NTPM được vinh danh trong chương trình Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2018 do Hội Sở hữu