CHỨNG NHẬN & GIẢI THƯỞNG

  • Cutie, Premier Vinaroll đạt top 20 sản phẩm Vàng 2020

  • Cutie, Premier Vinaroll đạt top 20 sản phẩm Vàng 2019

    CHƯƠNG TRÌNH DOANH NGHIỆP HÀNG VIỆT TỐT VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG VÀNG VIỆT NAM NĂM 2019 Ngày 31/3/2019: NTPM đã đạt hai

  • Top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam

    – Sáng ngày 06/01/2019, Công Ty giấy NTPM được vinh danh trong chương trình Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2018 do Hội Sở hữu

  • Giấy chứng nhận VIETCERT

    Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert Chương trình chứng nhận sản phẩm của VietCert là một chương trình được thực hiện theo chuẩn mực quốc tế